Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lead Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.6.2018. Viimeisin muutos 17.3.2021.

Lainailmanvakuuksia.com asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

- Keräämme henkilötietojasi, kun asioit Lainailmanvakuuksia.com -verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun teet lainahakemusta tai täytät muuta verkkolomakettamme, tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.

- Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat lainahakemuksen tai muun verkkolomakkeen taikka esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai joita olemme hankkineet markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneiltamme.

- Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.

- Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

- Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. kohta Mitä oikeuksia sinulla on.

1.REKISTERINPITÄJÄ 

Lead Group Oy, PL 10, 90501 Oulu

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Niko Kiviniemi

PL 10, 90501 Oulu

Sähköposti: asiakaspalvelu@leadgroup.fi

3. REKISTERIN NIMI

Lainailmanvakuuksia.com asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon.

5. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Lead Group Oy (y-tunnus: 2402504-2, PL 10, 90501 Oulu "me") käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Lead Group Oy:n tarjoamia palveluita.

6. KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: asiakaspalvelu@leadgroup.fi / tietosuoja-asiat

7. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

- etu- ja sukunimi

- yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot)

- ikä

- sukupuoli

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten:

- asiakkuuden alkupäivämäärä

- tieto lainahakemuksen tekemisestä, sekä sen sisällöstä (esimerkiksi: lainasumma, laina-aika ja lainan käyttötarkoitus).

- suostumuksellasi tieto siitä, hyväksyttiinkö yhteistyökumppaniemme Oy Salus Group Ab:n, LVS Brokers Oy:n, Vertaa Ensin Suomi Oy:n ja Eone Oy:n palveluiden kautta tehty luottohakemus ja tieto hakemuksen laadusta

- tarjoamiemme www-verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat

- reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, sinuun kohdistetut

markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot,

- suoramarkkinointiluvat ja kiellot,

- selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä selaimellesi lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot (esim. miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut). 

Tarkempaa tietoa evästeistä on saatavilla evästekäytännöstämme, joka saatavilla tästä.

8. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

9. MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa klikkaamalla "peruuta viestit" -linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@leadgroup.fi. 

10. KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Voimme luovuttaa sähköpostiosoitteesi, nimesi ja puhelinnumerosi yhteistyökumppaneillemme Oy Salus Group Ab:lle, LVS Brokers Oy:lle, Vertaa Ensin Suomi Oy:lle ja Eone Oy:lle sen selvittämiseksi, ottavatko he vastaan lainahakemuksesi. 

Luovutamme yhteistyökumppaneillemme Oy Salus Group Ab:lle, LVS Brokers Oy:lle, Vertaa Ensin Suomi Oy:lle ja Eone Oy:lle myös seuraavat tiedot:

- Nimi

- Puhelinnumero

- Sähköposti

- Osoite

- Lainasumma

- Laina-aika

- Henkilötunnus

- Ikä

- Lainan käyttötarkoitus

- Markkinointilupa

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

- IT-järjestelmätoimittajille

- Internetpalveluihin liittyvien palveluiden toimittajille

- Tallennustilapalveluiden toimittajille

- Viestintäpalveluiden toimittajille

- Analysointipalveluiden toimittajille

11. SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme siirrä henkilötietoja EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisten toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi yhden vuoden.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla asiakaspalvelu@leadgroup.fi.

13.1 OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

13.2 OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

13.3 OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

- henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

- peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

- vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;

- olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai

- henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13.4 OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

- kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;

- käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;

- emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai

- olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

13.5 OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

- suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja

- käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

13.6 OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa "peru viestit" linkkiä.

14. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

15. MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit Lainailmanvakuuksia.com verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

Saamme Oy Salus Group Ab:lta, LVS Brokers Oy:ltä, Vertaa Ensin Suomi Oy:ltä ja Eone Oy:ltä tiedot lainahakemuksella antamistasi tiedoista, iästäsi, osoitetiedoista ja sukupuolestasi sekä suostumuksellasi lainahakemuksesi hyväksymisestä ja laadusta.

16. KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Emme ylläpidä manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Palvelun käyttöehdot

YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot (jäljempänä "Ehdot") koskevat Lead Group Oy:n (jäljempänä "Lead Group" tai "Palveluntarjoaja") Lainailmanvakuuksia.com verkkosivustoa ja sillä tarjottavaa lainan kilpailutuspalvelua (jäljempänä "Palvelu"). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttämistä.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella palvelua käytetään. Tiettyjen palvelun osien tai toimintojen käyttämiseen saatetaan lisäksi soveltaa palvelussa erikseen annettavia ehtoja tai ohjeita.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Palveluntarjoajan palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sivustolla ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Palvelu ja nämä ehdot sekä asiakaspalvelu ovat saatavilla Suomen kielellä. Asiakaspalvelua on saatavilla sähköpostitse lähettämällä viesti asiakaspalvelu@leadgroup.fi. osoitteeseen.

PALVELUNTARJOAJA

Lead Group Oy,  Y-tunnus 2402504-2, PL 10, 90501 Oulu, S-posti: info@leadgroup.fi

Palveluntarjoaja on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. 

PALVELUN KUVAUS

Palvelun kautta käyttäjä voi hakea keskitetysti lainatuotteita. Palvelu toimii siten, että käyttäjä tekee palvelussa yhden lainahakemuksen haluamalleen lainamäärälle ja takaisinmaksuajalle, ja palveluntarjoaja välittää hakemuksen eteenpäin sen kanssa yhteistyössä toimiville luotonantajille, jotka arvioivat hakemuksen ja voivat antaa sen perusteella lainatarjouksen.

Palveluntarjoaja ei tee itse luottopäätöksiä, vaan toimii ainoastaan lainahakemusten välittäjänä käyttäjän ja palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajien välillä. Palveluntarjoaja toimii yhteistyössä Oy Salus Group Ab:n, LVS Brokers Oy:n, Vertaa Ensin Suomi Oy:n ja Eone Oy:n kanssa ja markkinoin Oy Salus Group Ab:n, LVS Brokers Oy:n, Vertaa Ensin Suomi Oy:n ja Eone Oy:n luvanvaraista lainan välityspalveluaan. 

Käyttäjä voi lainatarjoukset saatuaan vapaasti valita sen tahon, jonka kanssa haluaa tehdä lainasopimuksen. Lainatarjouksen saaminen ei velvoita käyttäjää tekemään lainasopimusta minkään palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajan kanssa.

Käyttäjän tehtyä mahdollisen lainasopimuksen syntyy asiakassuhde suoraan käyttäjän ja luotonantajan välille.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta lähettää käyttäjän tietoja eteenpäin palvelun yhteistyöluotonantajille, eikä palveluntarjoajalla ole velvollisuutta perustella päätöstään tai yhteistyöluotonantajan luottopäätöksen perusteita millään tavoin. 

Palvelu on käyttäjille maksuton, ja palveluntarjoaja saa palkkionsa suoraan yhteistyöluotonantajiltaan, joihin nähden palveluntarjoaja toimii itsenäisesti pyrkien löytämään käyttäjälle edullisimman tarjouksen.

Palveluntarjoaja voi olla lainan hakemusprosessin aikana yhteydessä käyttäjään puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

PALVELUN KÄYTTÄMINEN JA REKISTERÖITYMINEN

Jäljempänä kuvatun käyttöoikeuden saaminen palveluun edellyttää tietyissä palvelun osioissa (kuten lainan hakeminen) käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröintiä edellyttävien osioiden käyttäminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja täysivaltaisuutta.

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Hakiessaan lainaa palvelun kautta käyttäjä suostuu siihen, että lainahakemukseen saatu luottopäätös voidaan lähettää sähköisesti käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja ja luottotarjouksen antaja tarkistaa/tarkistavat käyttäjän luottotiedot Bisnode D&B Finland Oy:n kautta tai muuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja myös luovuttavat käyttäjän tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, ja että käyttäjän ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus. Siltä osin kuin tarkistukset tekee palveluntarjoaja, käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi luovuttaa tiedot tarkistusten tuloksista yhteistyöluotonantajille. Käyttäjän on syytä huomata, että palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajat eivät lähtökohtaisesti myönnä lainaa, mikäli käyttäjällä on maksuhäiriömerkintöjä. Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa sen yhteistyöluotonantajien lainanmyöntöprosessiin.

Käyttämällä palvelua käyttäjä antaa palveluntarjoajalle markkinointiluvan. Voit peruuttaa antamasi markkinointiluvan milloin tahansa klikkaamalla "peruuta viestit" -linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@leadgroup.fi.

Käyttäjä valtuuttaa palveluntarjoajan tarvittaessa saamaan tiedot luotonantajan tekemästä luottopäätöksestä sekä vastaanottamaan luottopäätöstä täydentäviä tietoja luotonantajilta ja käyttäjän edustajilta, viranomaisilta tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Hakiessaan lainaa palvelun kautta käyttäjän tulee huolehtia omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimpien elinkustannusten selvittämisestä, jotta käyttäjä voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Vaivaton tapa on käyttää esimerkiksi kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi). Lainan takaisinmaksuaika vaikuttaa lainan kuukausilyhennyksen määrään sekä lainan todellisen vuosikorkoon.

Lainasopimuksen tekemisen jälkeen se, kuinka nopeasti laina maksetaan käyttäjän tilille, riippuu valitusta luotonantajasta ja vaihtelee muutamasta tunnista päiviin. Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa lainan saamisen aikatauluun.

PERUUTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa palvelu ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa lainahakemuksen tekemisestä.

PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää palvelua ja sisältöä ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata palvelua ja sisältöä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa sisältöä, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti annettu siihen lupaa. Jos palvelu sisältää nimenomaisen mahdollisuuden välittää palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä sivuston tai palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa tai palvelua millään tavoin (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, virusten tai muita sivuston tai palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttavia osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustolle/palveluun).

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua mihinkään lainvastaisiin toimiin (kuten roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen lähettämiseen tai muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen).

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän palvelussa julkaisemasta tai välittämästä sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjä julkaisee, toimittaa, lähettää tai välittää palvelussa vain sellaista tietoa tai sisältöä, johon tai jonka käyttämiseen käyttäjällä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää tällainen tieto tai sisältö palveluntarjoajalle ja antaa palveluntarjoajalle oikeus korvauksetta ja vapaasti luovuttaa tieto tai sisältö palvelussa kokonaisuudessaan tai osittain palveluntarjoajan yhteistyöluotonantajille ja muille yhteistyökumppaneille. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä palveluntarjoajalle mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän sivustolla tai palvelussa julkaisemaan, toimittamaan tai välittämään sisältöön.

VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan myönnä mitään takuita palvelun toimivuudesta tai sen Sisällöstä, vaan ne tarjotaan "sellaisina kuin ne ovat". Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden lisätä, muuttaa, päivittää ja korjata verkkopalvelun sisältöä, ohjeistuksia ja sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa sen yhteistyöluotonantajien mahdollisesti tekemistä lainatarjouksista, lainoista tai lainaa koskevan sopimuksen syntymisestä. Käyttäjälle myönnetty lainasumma saattaa poiketa käyttäjän hakemasta lainasummasta.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä, mukaan lukien käyttäjän palvelussa välittämä sisältö, taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJENRATKAISU

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee palvelun välityksellä saatuja ja käyttäjän antamia sekä kolmansilta saatuja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Palveluntarjoajan rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Palvelussa käytetään evästeitä ("cookies") tai muita vastaavia tekniikoita palvelun käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tietojen, kuten tietojen siitä, milloin ja mitä palvelun osioita käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai miltä sivulta käyttäjä on saapunut, keräämiseen palvelun ja asiakaspalvelun parantamiseksi ja analysoimiseksi. Palveluntarjoajan evästekäytännössä kuvataan evästeiden käyttöä tarkemmin.

PALVELUN IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset (jäljempänä "Sisältö"), ovat palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa palvelua tai sen sisältöä, mukaan lukien palvelussa kuvatut tuotteet tai hinnat, sekä rajoittaa palvelun tai sen toimintojen käyttämistä tai keskeyttää sen taikka lopettaa palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tai toiminnon tarjoamisen kokonaan. Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa.